Typsida – Karl XII – 8 Mark (Typ 1)

Porträtt med harnesk

Myntfakta:

Stockholm     1697-1699     31,35 g     39-41,5 mm     92,2% silver

Slät rand

Myntmästare:  Anders Strömner     (mm AS)

Gravör: Arvid Karlsten

1697 års porträtt

       Typ 1:1.     1697     (upplaga 4714 ex)      sm 30           RR

       Typ 1:2.     1698     (ingår i 6448 ex)      sm 31           RR

1699 års porträtt

       Typ 1:3.     1699     (upplaga 6100 ex)      sm 33           R

(Foto från Schmitz katalog)

Jämförelse mellan 1697 och 1699 års porträtt. Skillnaden är så pass stor att man får se dem som undertyper. Även om Carl Gustav Hartman blev anställd på myntverket 1699 så är det nog ändå Arvid Karlsten som graverat båda dessa porträtt. Båda bilderna kommer från Schmitz samling.