Raritetssidan – Karl XII – 8 Mark 1697

ex 1. 

“good very fine”

Ahlströms lagerlista 46 (1973) –>?–> Stuker, Schweiz (1975) –> Sten Törngrens samling (1975-2000) –> Spinks auktion i London maj 2000 –> Håkan Westerlund som ombud –> Ove Karlssons samling (2000-2021) –> MISAB 37 (2021) –> J. Elofssons samling –> Sincona 87 (2023) –> Helsingborgs Mynthandel –> Fenris samling

Sten Törngren har i sina anteckningar angivit att “spade 69” köpte denna 8 Mark på auktionen i London. Uppenbarligen visste han inte vem det var. (Spinks foto)

ex 2. 

kvalitet 1+, “fläck”

Ahlström 41 (1990) –>?

(Foto Ahlström 41)

ex 3. 

kvalitet 1+, “litet kanthack”

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 5 (1973) –> Erik Kroons samling (1973-1980) –> Ahlström 21 (1980) –> Sten Törngren –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Louis Collins, USA –>?–> Ahlström 45 (1992) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 4. 

kvalitet 1+, “repor”

Holmberg auktion 120 (1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2010) –>Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> Westerlunds Mynthandel –>?

(Foto Bonde 6)

ex 5.

kvalitet 1+

Oslo Myntgalleri 38 (2024) –>?

Ett hack på kronringen till den nedersta kronan är exemplarets säkraste kännetecken. (Foto Oslo Myntgalleri)

ex 6. 

kvalitet 1/1+)(1+

Ahlströms lagerlista 22 (1967) –>?–> Hirsch 5 (1977) –>?–> MISAB 4 (2011) –> R.Jonssons samling

(Foto MISAB 4)

ex 7. 

kvalitet 1/1+, “plantsfel, repor”

Ahlström 39 (1989) –> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (juni 2020) –> M.Adolphsons samling

(Foto MISAB 34)

ex 8. 

kvalitet 1)(1/1+

Mynthuset 4 (1991) –>?–> Lars Lundells samling (2010-)

(Foto Mynthuset 4)

ex 9.

Lars Emil Bruuns samling nr 1684 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling

(Bild från Bruuns katalog del 2)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Hess/Leu 30 (1966) kvalitet 1/1+

ex. George De Lavals samling (-1941) –> Manne Jakobsson (1941-1965) –> Per Hellströms samling (1965-1989) –> i sonen P.Å. Hellströms ägo

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 58 (1935)

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Burmeister –> Berghman –> Svensson –>SNF 54 (1964) –> de Laval kvalitet 01 

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Chan?

ex. Tornberg –> Bukowski 104 (1896) –> Wedberg –> Appelgren 16 (1912) kvalitet 1-2

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:819 (1893) –> Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg 

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:818 (1893) –> Köpenhamns Museum

ex. Bukowski 83 (1893) –> Bukowski

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Elliot