Typsida – Karl XII – 1 Caroliner (1/2 Daler sm)

Myntfakta:

Stockholm     1718     6,66 g     ca 28,6 g     69,4% silver

Räfflad rand

Upplaga: 33152 ex

Myntmästare: Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör: Johann Carl Hedlinger

Sm 144

Vanlig på myntmarknaden

Även om både Hartman och Arensburg också var gravörer vid myntverket denna tid, så är det ändå fastslaget att det var Hedlinger som graverade stamparna till de nya carolinermynten. Ett tydligt tecken på detta är att Hedlinger och hans uppdragsgivare Görtz missuppfattat betydelsen av vasen som man placerat i frånsidans centrum. Det är nämligen Vasaättens stamvapen och därför olämpligt att pryda ett mynt vars myntherre tillhörde det Pfalziska Huset. (Foto MISAB 20)