Raritetssidan – Karl XII – 8 Mark 1701

ex 1. 

kvalitet 01/0

Lars Emil Bruuns samling nr 1686 –> mynthandlare Adolph Hess, Frankfurt am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –>mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolph Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1980) –> Ahlström 22 (1980) –> amerikan –>?–> Schweizerischer Bankverien 12 (1982) –>?–> Christer Nordqvists samling –> MISAB 6 (2012) –>Selins Mynthandel –> C.Ohlssons samling

Uppgiften att köparen på Ahlström 22 var amerikan kommer från Sten Törngrens anteckning i auktionskatalogen. (Foto MISAB 6)

ex 2. 

kvalitet 01/0, “obetydligt plantsfel”

samling Bonde på Ericsberg (inköpt före 1896) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Karlskrona Mynthandel –>?–> MISAB 16 (2015) –>?

(Foto MISAB 16)

ex 3. 

kvalitet 01)(1+/01

Blackburn, USA (1975) –> Sten Törngren (1975-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Sten Törngrens samling (1990-2000) –> Spinks 143:997 (2000) –> Håkan Westerlund som ombud–> Lars-Erik Bohmans samling (2000-2013) –>MISAB 8 (2013) –> Anders Kihlbergs samling (2013-2022) –> MISAB 38 (2022) –> Jonas Elofssons samling (2022-2023) –> Sincona 87 (2023) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 4.

kvalitet 01

Bengt Hemmingsson –> Nils-Unos samling

(privat foto)

ex 5. 

kvalitet 1+/01

Ahlströms lagerlista 47 (1974) –>?

(Ahlströms foto)

ex 6.  

kvalitet 1+/01

MISAB 29 (2018) –> JOB:s samling 

(Foto MISAB 29)

ex 7. 

kvalitet 1+/01, “rispor, Något ojämn patina”

MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 8.

kvalitet 1+)(1+/01

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 4 (1973) –>?–> Ahlström 31 (1985) –>?–>förmodligen Hirsch 36 (1988) –>?

Ahlströms och Hirsch bilder är så olika att man inte kan vara helt säker på att det är samma ex. Centreringen stämmer dock perfekt, så förmodligen är det samma. Det ska också sägas att Algård köpte Svenssons ex på SNF 1964 (se längst ner på sidan), men det exemplaret var bedömt till 01)(0. Kan naturligtvis vara samma ex men i så fall var det kraftigt övervärderat av SNF. (Foto Ahlström 31)

ex 9. 

kvalitet 1+, “smärre rispor, kantslag och plantsfel”

Hirsch 9 (1978) –>?–> MISAB 41 (2022) –> Nils-Unos samling –> Helsingborgs Mynthandel (2024) –> Fenris samling

(Foto MISAB 41)

ex 10. 

kvalitet 1+

Hirsch myntkonsortier –> Stockholms auktionsverk 22/3 1991 –> Stockholms Auktionsverk 30/9 1991 –>?–> Nils J. Lindbergs samling (1998-2016) –> MISAB 19 (2016) –> Selins Mynthandel (2016-2023) –> M. Adolphsons samling

(Foto MISAB 19)

ex 11. 

kvalitet 1+, “varit infattad, repor”

Ahlström 49 (1994) –>?

(Foto Ahlström 49)

ex 12. 

kvalitet 1+, “plantsfel”

Ahlström 50 (1994) –>?

Myntet låg för nära mitten av katalogen när det scannades. (Foto Ahlström 50)

ex 13. 

kvalitet 1/1+, “plantsfel”

MISAB 4 (2011) –> Ove Karlssons samling (2011-2022) –> MISAB 40 (2022) –>?

(Foto MISAB 4)

ex 14. 

kvalitet 1/1+, “repor”

Ahlströms lagerlista 63 (1984) –>?

(Ahlströms foto)

ex 15.

kvalitet 1/1+)(1

Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> Nilssons Mynthandel –>?–> Selins Mynthandel (2023) –> M. Adolphsons samling

(MISABs foto)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 58 (1935)

ex. Martin Andersson –> Boberg 17 (1930) kvalitet 1+

ex. Meissner –> Bukowski 159 (1904) –> Burmeister (1906) –> Berghman (1913) –>Svensson –> SNF 55 (1964) –> Algård kvalitet 01)(0

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Moberg

ex. Torngren –> Bukowski 104 (1896) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Hjelm

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Bukowski

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:824 (1893) –> Bukowski

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:825 (1893) –> Bukowski

ex. A.J. Zetterqvist –> Bukowski 10 (1884) –> Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Elliot

ex. John Hedelin –> Göteborgs Bokauktionskammaren (9:e juli 1878)

ex. H.Hägerström –> Bokauktionskammaren 14/10 1871

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851)