Raritetssidan – Karl XII – 4 Mark 1715

ex 1. 

kvalitet 01

?–> Ahlströms lagerlista 56 (1977) –>?

(Ahlströms foto)

ex 2. 

kvalitet 1+/01, “rengjord”

?–> Nils Lindbergs samling –> MISAB 15 (2015) –>?

(Foto MISAB 15)

ex 3. 

kvalitet 1+/01

?–> Hirsch 3 (1975) –>?

(Foto Hirsch 3)

ex 4. 

kvalitet 1+)(1+/01, “litet plantsfel i randen”

?–> Hirsch 7 (1978) –>?–> Hirsch 23 (1982) –>?–> MISAB 17 (2016) –> Selins Mynthandel (2016-2017) –> M.Adolphsons samling

(Foto MISAB 17)

ex 5. 

“good very fine”

?–> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990  –> Hirsch Mynthandel –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 6. 

kvalitet 1+, “korrosion”

Bobergs lagerkatalog 1 (1925) –> Gunnar Ekströms samling (1925-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1980) –> Ahlström 22 (1980) –>?

(Foto Ahlström 22)

ex 7. 

kvalitet 1+

?–> Ahlström 34 (1986) –>?

(Foto Ahlström 34)

ex 8. 

kvalitet 1+

?–> Ahlström 41:407 (1990) –>?

(Foto Ahlström 41)

ex 9. 

kvalitet 1+

?–> Ahlström 44 (1991) –>?

(Foto Ahlström 44)

ex 10. 

kvalitet 1+

Högbergs Mynthandel (1959) –> Per Hellströms samling (1959-1989) –> i sonen Göran Hellströms ägo (1989-2001) –> Ahlström 63 (2001) –>?–> Oslo Myntgalleri 13 (2017) –>?

(Foto Ahlström 63)

ex 11. 

“very fine”

?–> Sten Törngrens ex 15-1 –> Spinks auktion i London maj 2000 (nr 1037) –> H.Westerlund –>?

Tydligen blandades nr 1036 och 1037 ihop på något sätt i Spinks katalog. Nr 1036 (exemplaret nedan) som saknade bild fick anmärkning om dubbelprägling på åtsidan, men denna som är dubbelpräglad fick ingen anmärkning. (Spinks foto)

ex 12. 

“very fine”

?–> Sten Törngrens ex 15-2 –> Spinks auktion i London 2000 (nr 1036) –>?–> Ove Karlssons samling

(Karlssons foto)

ex 13. 

kvalitet 1/1+

?–> Ahlström 59 (1999) –> tysk handlare –>?

(Foto Ahlström 59)

ex 14.

kvalitet 1/1+, “obetydliga kantskador”

Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> alias Guttla

(MISABs foto)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex.  Bukowski 36 (1887) –> Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bonnier

ex.  Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Törne 

ex.  Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Ståhl

ex. Peter Thomsen –> Sagförernes Auktioner, Köpenhamn (sept 1950)

ex.  Svenssons samling –> SNF 53 (1963) kvalitet 01

ex.  Ahlström 7 (1974)  kvalitet 1+

ex.  Österlund auktion mars 1978  kvalitet 1+, “spår av silverprov”

ex.  Ahlström 41:408 (1990)  kvalitet 1+

ex.  Ahlström 57 (1998)  kvalitet 1/1+, “varit hängd”