Typsida – Karl XII – 1 Riksdaler – Typ 2

Harnesk utan fältbindel

Myntfakta:

Stockholm     1707     29,25 g     40-42 mm     87,8% silver

Upplaga: 1032 ex

Slät rand

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  Arvid Karlsten eller Carl Gustav Hartman

Sm 27

Ganska vanligt förekommande

(Foto MISAB 13)