Typsida – Karl XII – 1 Riksdaler (Typ 2)

Harnesk utan fältbindel

Myntfakta:

Stockholm     1707     29,25 g     40-42 mm     87,8% silver

Slät rand

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  Arvid Karlsten eller Carl Gustav Hartman

       Typ 2:1.     1707     (upplagan ingår i 2344 ex)      sm 27

Upplagan redovisas för totalen 1707 och är inte uppdelad på de båda typerna. (Foto MISAB 13)