Typsida – Karl XII – 8 Mark (Typ 2)

Porträtt med mantel

Myntfakta:

Stockholm    1698, 1700, 1701 och 1704    31,35 g    39-41,5 mm    92,2% silver

Slät rand

Myntmästare:  Anders Strömner     (mm AS)     1698

             Henrik Zedritz     (mm HZ)     1700-1704

Gravörer:  Arvid Karlsten och Carl Gustav Hartman

Mm AS     1698 års porträtt

       Typ 2:1.     1698     (ingår i 6448 ex)      sm 32           RR

Mm HZ     1698 års porträtt

       Typ 2:2.     1700     (upplag 6284 ex)      sm 34           R

Mm HZ     1701 års porträtt

       Typ 2:3.     1701     (upplaga 6490 ex)      sm 35           R

       Typ 2:4.     1704     (upplaga 5834 ex)      sm 36           R

För 1698 vet man endast totalupplagan där båda typerna av 8 Mark ingår. (Foto från Schmitz katalog)

Jämförelse mellan 1698 och 1701 års porträtt:

Tydlig skillnad mellan porträtten, speciellt på bröstet. Att Arvid Karlsten graverat det vänstra (1698) är ju ställt utan tvivel, och förmodligen har han gjort även det högra. Men det kan man inte vara helt säker på eftersom Hartman också jobbade på Myntet 1701.