Raritetssidan – Karl XII – 4 Mark 1697

ex 1. 

kvalitet 1+/01, “små repor”

Lars Emil Bruuns samling nr 1687 –> mynthandlare Adolph Hess, Frankfurt am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –>Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1947) –>mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolph Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1947-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1982) –> Ahlström 26 (1982) –> Knut Looströms samling (1982-1983) –> i Looströms sons ägo (1983-2011) –> MISAB 5 (2011) –> C.Ohlssons samling

(Foto Ahlström 26)

ex 2. 

kvalitet 1+, “repor, små kantskador”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –>?–> Westerlunds Mynthandel (2016) –> M.Adolphsons samling

(Foto Bonde 1)

ex 3. 

kvalitet 1+, “rengjord, litet kanthack”

Henrik Oldenburgs samling –> Bukowski 115 (1898) –> Carl Wilhelm Burmeisters samling (1898-1907) –> Israel Berghmans samling (1907-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-2007) –> SNF 154 (2007) –>?

SNF:s bild är så dålig att det inte är någon mening att visa den. Rent tidsmässigt så är det bara Ove Karlssons ex nedan som passar in, men det är ju inte rengjort.

ex 4. 

kvalitet 1)(1/1+

Stockholms Auktionsverk 25/11 1989 –> Harry Ungfeldts samling –> MISAB 16 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2018) –> MISAB 28 (2018) –> Johan P:s samling

Myntet har blivit rengjort sedan det såldes på Stockholms Auktionsverk. (Foto MISAB 16)

ex 5. 

PGC –> Svensk Mynthandel (2018) –>?

(Svensk Mynthandels foto)

ex 6.

kvalitet 1

Herman Vogels samling (-1926) –> mynthandlare Leo Hamburger, Frankfurt a. M. –>Gunnar Ekströms samling (1926-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –>Ahlström 11 (1976) –>?

(Foto Ahlström 11)

ex 7.

kvalitet 1/1+)(1, “obetydliga rispor, ojämn patina, något svagpräglad”

Ove Karlssons samling –> MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 8. 

kvalitet 1, “plantsfel”

Jarl Galléns samling –> SNY auktion 300 (januari 1992) –>?

(Foto SNY 300)

ex 9.

kvalitet 1, “små skråmor”

Ernst Ingelius samling –> Holmasto 164 (2023) –>?

(Foto Holmasto 164)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Hirsch 36 (1988) kvalitet god 1

ex. Ahlströms lagerlista 47, 49, 50, 51, 52 och 53 (1974-1976) kvalitet 1/1+

ex. Anders Bengtsson –> Coin Gallery, USA (1962) “fine”

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 58 (1935)

ex. Israel Berghmans dubbletter –> Appelgrens handskrivna auktion 29/10 1918 –> Appelgren

ex. Hjelm –> Bukowski 127 (1900) –> Holmblom

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Holmberg

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:826 (1893) –> Köpenhamns Museum

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:827 (1893) –> Bruun –> Berghman

ex. Bukowski 36 (1887) –> Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Moberg