Typsida – Karl XII – 1 Riksdaler (Typ 3)

Harnesk med fältbindel

Myntfakta:

Stockholm     1713     29,25 g     40-42 mm     87,8% silver

Upplaga totalt: 9943 ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravörer:  Arvid Karlsten och Carl Gustav Hartman

Slät rand

       Typ 3:1a.     1713 med breda lejon      sm 28a

       Typ 3:1b.     1713 med smala lejon      sm 28b

Rutad rand

       Typ 3:2.     1713      sm 28c            RRRR  

Riksdalern 1713 med rutad rand är Sveriges första riksdaler med randskydd och ska förmodligen betraktas som ett provmynt. (Foto MISAB 15)