Typsida – Karl XII – 4 Öre

Myntfakta:

Stockholm     1716-1718     2,93 g     21,8-22 mm     37,5% silver

Upplaga totalt: 642310 ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  sannolikt Zachris Hartwig Arensburg     1716-1718

ÅrVariantUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:1a1716ÖRE SÖLFWER163372 ex116116a
Typ 1:1b1716ORE SOLFWERingår i do116b
Typ 1:21717
även 1717/6
75168 ex117a117a
Typ 1:31717kungakrona
från 2 Öre
ingår i do117b117bRRRR
Typ 1:41718slät eller rutad
kronbotten
403770 ex118118vanlig

Typ 1:1. Med den kungliga krona som även användes 1717. (Foto MISAB 19)

Typ 1:3 med den kungliga krona som annars använts på 2 Öre. Förmodligen mycket sällsynt. (Foto Ahlström 29)

Typ 1:4. Även 1718 hade en något modifierad kungakrona med längre skaft på klövrarna. Detta påverkar dock inte typindelningen. (Foto MISAB 17)

1718 finns det även en variant med rutmönstrad kronbotten på kungakronan. (Foto MISAB 10)

Det blev ett byte även av sveakronorna. Till vänster kronorna som de såg ut 1716 och 1717, till höger 1718 års kronor.