Typsida – Karl XII – 4 Öre

Myntfakta:

Stockholm     1716-1718     2,93 g     21,8-22 mm     37,5% silver

Upplaga totalt: 642310 ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  sannolikt Zachris Hartwig Arensburg     1716-1718

Typ 1:1.     1716     (upplaga 163372 ex)      sm 116      varianter

Typ 1:2.     1717     (ingår i 75168 ex)      sm 117      även 1717/16

Typ 1:3.     1717     avvikande kungakrona (ingår i 75168 ex)      sm 117

Typ 1:4.     1718     (upplaga 403770 ex)      sm 118      varianter     

Typ 1:1. Med den kungliga krona som även användes 1717. (Foto MISAB 19)

Typ 1:3 med en helt avvikande kunglig krona 1717. Förmodligen mycket sällsynt. (Foto Ahlström 29)

Typ 1:4. Även 1718 hade en något modifierad kungakrona med längre skaft på klövrarna. Detta påverkar dock inte typindelningen. (Foto MISAB 17)

Det blev ett byte även av sveakronorna. Till vänster kronorna som de såg ut 1716 och 1717, till höger 1718 års kronor.