Typsida – Karl XII – 1 Mark (Typ 2)

Porträtt med mantel

Myntfakta:

Stockholm     1698-1707     5,2 g     24-27 mm     69,4% silver

Upplaga totalt: 882119 ex

Myntmästare:  Anders Strömner     (mm AS)     1698-1699

             Henrik Zedritz     (mm HZ)     1700-1706

             Lorentz Careelberg     (mm LC)     1706-1707

Gravörer: Arvid Karlsten och Carl Gustav Hartman

Mm AS

       Typ 2:1.     1698     (23851 ex)       sm 80          RR

       Typ 2:2.     1699     (52092 ex)      sm 81           S

Mm HZ

       Typ 2:3.     1700     (46101 ex)        sm 82         

       Typ 2:4.     1701     (230127 ex)      sm 83

       Typ 2:5.     1702     (128768 ex)      sm 84

       Typ 2:6.     1703     (126319 ex)      sm 85

       Typ 2:7.     1704     (43562 ex)         sm 86        R

       Typ 2:8.     1705     (88553 ex)      sm 87           RR

       Typ 2:9.     1706     (31024 ex)     även 1706/04      sm 88a           R

Mm LC

       Typ 2:10.     1706     (78985 ex)      sm 88b           S

       Typ 2:11.     1707     (32737 ex)      sm 89           RR

(Foto MISAB 9)