Typsida – Karl XII – 2 Mark (Typ 3)

Porträtt med harnesk och eget hår

Myntfakta:

Stockholm     1708-1717     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Upplaga totalt: 1013638 ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravörer:  Arvid Karlsten och Carl-Gustav Hartman

       Typ 3:1.     1708     (64074 ex)      sm 69      även 1708/07

       Typ 3:2.     1709     (119998 ex)      sm 70

       Typ 3:3.     1710     (109958 ex)      sm 71

       Typ 3:4.     1711     (93071 ex)      sm 72

       Typ 3:5.     1712     (70216 ex)      sm 73

       Typ 3:6.     1713     (77620 ex)       sm 74     även 1713/12          S

       Typ 3:7.     1714     (142249 ex)      sm 75

       Typ 3:8a.     1715     CAROLVS     (ingår i 57492 ex)      sm 76a

       Typ 3:8b.     1715     CAROL     (ingår i 57492 ex)      sm 76b           RRR

       Typ 3:9a.     1716     CAROLVS     (ingår i 202868 ex)      sm 77a           RRRR

       Typ 3:9b.     1716     CAROL     (ingår i 202868 ex)      sm 77b

       Typ 3:10.     1717     CAROL     (76092 ex)      sm 78

En mängd porträttvarianter förekommer dessa år, men de är för många för att redovisas här. (Foto MISAB 12)

Jämförelse mellan omskriftsvarianterna CAROLVS och CAROL. Den första användes alla år till 1716, men tydligen mycket sparsamt sista året. 1715 introducerades CAROL i någon mån och användes sedan i full skala 1716 och 1717. Varianterna 1715 med CAROL och 1716 med CAROLVS hör för övrigt till Karl XII:s största rariteter.