Typsida – Karl XII – 4 Mark (Typ 1)

Porträtt med harnesk och peruk

Myntfakta:

Stockholm     1697-1699     20,8 g     35,8-37,5 mm     69,4% silver

Slät rand

Myntmästare:  Anders Strömner     (mm AS)    

Gravör:  Arvid Karlsten

       Typ 1:1.     1697     (okänd upplaga)       sm 37          RR

       Typ 1:2.     1698     (ingår i 27618 ex)      sm 38           RRR

       Typ 1:3.     1699     (ingår i 91932 ex)      sm 40           RRR

En raritet även som typ betraktat. Förmodligen finns det färre än 15 exemplar fördelat på 3 årtal. (Foto Ahlström 11)