Raritetssidan – Karl XII – 1 Mark 1704

ex 1.

“sehr schön”

Münzen Gut-Lynt auktion 5 (2022) –> Fenris samling

(Foto Gut-Lynt 5)

ex 2.

kvalitet 1/1+)(1+, ” lätt gniden”

MISAB 30 (2019) –> 44

(Foto MISAB 30)

ex 3.

kvalitet 1/1+, 1703 års bild

Frimärkshuset 148 (2018) –> Cederholms Mynthandel –> M.Adolphsons samling

(Cederholms foto)

ex 4. 

kvalitet 1/1+

Appelgren lagerkatalog 3 (1928) –> Gunnar Ekströms samling (1928-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1978) –> Ahlström 18 (1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1990) –> Ingvar Ehnbom –>?–> G. Boströms samling

(Foto Ahlström 18)

ex 5. 

kvalitet 1/1+

Sten Johanssons samling –> Ahlström 31 (1985) –> Sten Törngrens ex 04-1 –>?–> Ove Karlssons samling –> MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 6. 

kvalitet 1/1+

Ahlströms Mynthandel (feb 1972) –> Claes-Olof Algårds samling (1972-1977) –>Numismatisk Orden (mars 1977) –>?

(Österlunds foto)

ex 7. 

kvalitet 1/1+

K. A. Walters samling –> Appelgrens auktion december 1917 –> samling Bonde på Ericsberg (1916-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 8. 

kvalitet 1/1+

Ahlström 37 (1988) –>?

(Foto Ahlström 37)

ex 9.

kvalitet 1, “varit hängd”

Ernst Ingelius samling –> Holmasto 164 (2023) –>?

Dessvärre visade man bara frånsidan, men å andra sidan blir den lätt att känna igen om myntet kommer åter. (Foto Holmasto 164)

ex 10.

MC Hirsch lagerlista 24 (1960) –> Per Hellströms samling (1960-1989) –> i sonen P.Å. Hellströms ägo (1989-)

Bild saknas, men myntet har i vilket fall inte varit till salu på över 50 år

ex 11.

Lunds Mynthandel på Tradera oktober 2019 –>?

(Foto Lunds Mynthandel)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. MISAB 4 (2011) ingick i lot

ex. Österlunds lagerkatalog oktober 1980 (nr 210) kvalitet 1+

ex. Österlunds lagerkatalog oktober 1980 (nr 211) kvalitet 1/1+

ex. Ahlströms lagerlista 56 (1977) kvalitet 1+

ex. Ahlströms lagerlista 54 (1976) kvalitet 1+, “repor”

ex. Svenssons samling –> SNF 55 (1964) –> Glück kvalitet 01)(1

Äldre försäljningar:

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 58 (1935)

ex. Bruun nr 1713 –> Hess (1914-1918) –> Berghman

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Moberg

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Meissner

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:872 (1893) –> Bukowski

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:871 (1893) –> Bukowski

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Bukowski

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Odin