Typsida – Karl XII – 2 Mark (Typ 2)

Porträtt med mantel

Myntfakta:

Stockholm     1698-1707     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Myntmästare:  Anders Strömner     (mm AS)     1698-1699)

             Henrik Zedritz     (mm HZ)     1700-1706

             Lorentz Careelberg     (mm LC)     1707

Mm AS

       Typ 2:1.     1698     (ingår i 41402 ex)      sm 58           RR

       Typ 2:2.     1699     (ingår i 365452 ex)      sm 60

Mm HZ     1666 års sveakronor

       Typ 2:3.     1700     (upplaga 517793 ex)      sm 61

       Typ 2:4.     1701    (ingår i 1084055 ex)      sm 62

Mm HZ     1769 års sveakronor      

       Typ 2:5.     1701     (ingår i 1084055 ex)       sm 62     

Mm HZ     1702 års sveakronor      

       Typ 2:6.     1702     (upplaga 464758 ex)      sm 63

       Typ 2:7.     1703     (upplaga 338404 ex)      sm 64

       Typ 2:8.     1704     (upplaga 125626 ex)      sm 65           R

       Typ 2:9.     1705     (upplaga 128811 ex)      sm 66      även 1705/03

       Typ 2:11.     1706     (upplaga 91681 ex)      sm 67      även 1706/04

Mm LC

       Typ 2:12.     1707     (upplaga 94227 ex)      sm 68           R

2 Mark av denna typ har överlag präglats i mycket stora upplagor och variationer på porträtten förekommer därefter. Enbart 1701 kan man hitta minst 9 tydligt olika porträtt. (Foto Ahlström 40)

Det förekommer även 3 olika typer av sveakronor under denna period.

Till vänster den sveakrona som introducerades redan 1666 och som sedan användes ända till 1701.Det sista året dock i begränsad omfattning. Till höger har vi den nya kronan som blev den som användes från 1702 och framåt. Intressantast är dock kronan i mitten som användes enbart 1701 och som då var den klart mest använda. Denna krontyp har även den använts tidigare och då på 2 Mark utan myntmästarmärke 1669. Märkligt att den plötsligt kom till heders igen.