Typsida – Karl XII – 2 Mark – Typ 2

Porträtt med mantel

Myntfakta:

Stockholm     1698-1707     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Myntmästare:  Anders Strömner     (mm AS)     1698-1699)

             Henrik Zedritz     (mm HZ)     1700-1706

             Lorentz Careelberg     (mm LC)     1707

ÅrMmKrontypUpplagaSm-nrFörekomst
Typ 2:11698AS1666 årsingår i
41402 ex
58RR
Typ 2:21699dodoingår i
81363 ex
60ganska
vanlig
Typ 2:31700HZdo517793 ex61ganska
vanlig
Typ 2:4a1701dodo1084055 ex62vanlig
Typ 2:4b1701do1669 årsingår i dodoganska
vanlig
Typ 2:51702do1702 års464758 ex65ganska
vanlig
Typ 2:61703dodo338404 ex64ganska
vanlig
Typ 2:71704dodo125626 ex65sällsynt
Typ 2:81705
även 1705/3
dodo128811 ex66ganska
vanlig
Typ 2:91706
även 1706/4
dodo91681 ex67fler än
15 ex
Typ 2:101707LCdo94227 ex68R

2 Mark av denna typ har överlag präglats i mycket stora upplagor och variationer på porträtten förekommer därefter. Enbart 1701 kan man hitta minst 9 tydligt olika porträtt. (Foto Ahlström 40)

Det förekommer även 3 olika typer av sveakronor under denna period.

Till vänster den sveakrona som introducerades redan 1666 och som sedan användes ända till 1701.Det sista året dock i begränsad omfattning. Till höger har vi den nya kronan som blev den som användes från 1702 och framåt. Intressantast är dock kronan i mitten som användes enbart 1701 och som då var den klart mest använda. Denna krontyp har även den använts tidigare och då på 2 Mark utan myntmästarmärke 1669. Märkligt att den plötsligt kom till heders igen.