Typsida – Karl XII – 1 Riksdaler – Typ 4

Hedlingers porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1718     29,25 g     40-42 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 9799 ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

ÅrVariantSm-nrFörekomst
Typ 4:1a1718stjärna29amycket vanlig
Typ 4:1b1718Clevevapnet29bRRR

(Foto MISAB 20)

“När den nyinflyttade gravören Johann Carl Hedlinger förfärdigade de första stamparna till 1718 års riksdaler, missuppfattade han Cleves vapen i frånsidans mittsköld. I stället för den korrekta vapenbilden, en sköld med 8 därifrån utgående liljestänglar, punsades en femuddig stjärna in. Detta misstag upptäcktes så småningom och korrigerades, men endast ett fåtal riksdalrar med den korrekta vapenskölden hann präglas innan tronskiftet. Av dessa har 6 exemplar bevarats till våra dagar, varav två befinner sig i offentliga samlingar.” (Citat Ahlströms auktionskatalog 12)

Det ska också sägas att Hedlinger också, tvärt emot tidigare praxis, var först med att gravera lejonen vända utåt. När även detta ifrågasattes svarade han att lejonen väl var där för att skydda riket och då ska de väl vara vända mot eventuella fiender. Detta godtogs och sedan dess har lejonen alltid varit vända utåt.