Typsida – Karl XII – 2 Caroliner (1 Daler sm)

Myntfakta:

Stockholm     1718     13,31 g     ca 33,2 mm     69,4% silver

Räfflad rand

Upplaga: 78956 ex

Myntmästare: Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör: Johann Carl Hedlinger

       Typ 1:1.     1718     sm 143

Även om både Hartman och Arensburg också var gravörer vid myntverket denna tid, så är det ändå fastslaget att det var Hedlinger som graverade stamparna till de nya carolinermynten. Ett tydligt tecken på detta är att Hedlinger och hans uppdragsgivare Görtz missuppfattat betydelsen av vasen som man placerat i frånsidans centrum. Det är nämligen Vasaättens stamvapen och därför olämpligt att pryda ett mynt vars myntherre tillhörde det Pfalziska Huset. (Foto MISAB 19)