Typsida – Karl XII – 4 Mark (Typ 3)

Porträtt med harnesk och eget hår

Myntfakta:

Stockholm     1708-1712 och 1714-1716    20,8 g    35,8-37,5 mm    69,4% silver

Upplaga totalt: 167171 ex

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravörer:  Arvid Karlsten och Carl Gustav Hartman

       Typ 3:1.     1708     (upplaga 16667 ex)     alltid 1708/07

       Typ 3:2.     1709     (upplaga 9845 ex)          R

       Typ 3:3.     1710     (upplaga 23486 ex)

       Typ 3:4.     1711     (upplaga 10019 ex)          R

       Typ 3:5.     1712     (upplaga 7849 ex)

       Typ 3:6.     1714     (upplaga 6374 ex)          RRR

       Typ 3:7.     1715     (upplaga 11816 ex)          R

       Typ 3:8.     1716     (upplaga 81115 ex)     även 1716/15

För de flesta årtal med upplagor över 10000 ex kan man hitta varierande porträtt. För 1716 finns åtminstone 5 olika. (Foto MISAB 5)