Raritetssidan – Karl XII – 8 Mark 1700

ex 1. 

“vorzüglich-stempelglanz”

Künker 281 (2016) –>?

(Foto Künker 281)

ex 2. 

kvalitet 01

Appelgren auktion 45 (1922) –> Gunnar Ekströms samling (1922-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 11 (1976) –> Gunnar Sventofts samling –>Sten Törngrens samling (-2004) –> Pegas samling –> Blakkisruds samling

(Foto Ahlström 11)

ex 3. 

kvalitet 1+/01

J. F. H. Oldenburgs samling (-1898) –> Bukowski 115 (1998) –> Bukowski som ombud –> Conrad Quensels samling (1698-1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2009) –>Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 4. 

kvalitet 1+, “mörk patina”

Axel Andréns samling –> Spinks auktion i London 1992 –>?–> Myntgalleriets lagerkatalog 9 (1993) –> O. Erikssons samling –> K. Forsells samling –> Sunnes samling (2017-)

(Myntgalleriets foto)

ex 5. 

kvalitet 1+, “plantsfel, bläckskrift”

Johan Ericsons samling (1900) –> Henrik Pripps samling (1900-1984) –> Ahlström 29 (1984) –> Håkan Westerlund –>?–> Mynthusets auktion 1989-10-15 –>?–> Oslo Myntgalleri 38 (2024) –>?

(Foto Oslo Myntgalleri 38)

ex 6. 

kvalitet 1+, “varit hängd, repor, varit rengjord”

Ahlströms lagerlista 50 (1975) –>?–> MISAB 17 (2016) –> Mats R:s samling

(Foto MISAB 17)

ex 7. 

kvalitet 1+

Ahlström 32 (1985) –>?–> Almanzar, USA –> Sten Törngrens ex 00-1 (1986-2000) –> Spinks auktion i London 2000 (nr 992) –> Törngren –> L.Jakobsson –>?

Törngren kände uppenbarligen inte till att detta ex såldes på Ahlström 32 eftersom han inte angivit det i sin förteckning. Myntet var inte avbildat i Spinks katalog men däremot i Törngrens privata fotoalbum och det stämmer helt in på Ahlströms bild. Intressant att myntet hann åka till USA en sväng under det enda år då det var utom synhåll. (Foto Ahlström 32)

ex 8. 

kvalitet 1+, “putsad”

Ahlström 34 (1986) –> Hirsch myntkonsortier –> Sparbankerna –> Nordéns auktion (1999) –> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 28 (juni 2020) –> spade 748

Det fanns ingen bild i Nordéns katalog, men objektbeskrivningen var exakt densamma som i Ahlström 34. Den tidsmässiga aspekten stämmer också mycket bra, så det är sannolikt samma mynt på båda auktionerna. (Foto MISAB 34)

ex 9. 

kvalitet 1+

Gustav de Lavals samling (-1941) –> Manne Jakobssons samling (1941-1950) –>Appelgrens lagerlista 42 (1950) –> Herbert Berggrens samling (1950-1981) –> Ahlström 24 (1981) –>?–> Ahlströms lagerlista 63 och 64 (1984-1986) –>?–> Hess 259 (maj 1990) –>?–> Ahlström 42 (november 1990) –>?–> Ahlström 55 (1997) –>?

Det är många mynt som såldes på Hess 259 som senare dök upp igen på Ahlström 42 och 43. Förmodligen var det Ahlström själv som var nere i Zürich som köpare. (Foto Ahlström 42)

ex 10. 

kvalitet 1+

Numismatisk Orden (Österlund) auktion mars 1978 –> Sten Törngren –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Bjarne Ahlström –>Ahlström 43 (1991) –>?–> Ahlström 64 (2001) –> Ove Karssons samling (2001-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –> Jonas Elofssons samling (2022-2023) –> Sincona 87 (2023) –>?

(Foto Ahlström 64)

ex 11. 

kvalitet 1/1+, “kanthack, rengjord”

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 5 (1973) –>?–> Hirsch 9 (1978) –>bordet –>?–> MISAB 5 (2011) –>?

(Foto MISAB 5)

ex 12. 

kvalitet 1/1+, “kantskador”

Ahlström 30 (1984) –>?–> MISAB 4 (2011) –>?

(Foto MISAB 4)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström/Höiland auktion november 2006 kvalitet 1/1+

ex. Hirsch 36 (1988) kvalitet 1+

ex. Svensson –> SNF 54 (1964) –> Bjarne Ahlström –> Ahlströms lagerlista 15 (1964)kvalitet 01

ex. Peter Thomsen –> Sagförernes Auktioner, Köpenhamn (sept 1950)

ex. Johan Knut Stiernstedt –> Appelgren 58 (1935)

ex. Bruun –> Hess katalog 1914 –> Berghman

ex. C. F. Pogge –> Hamburgers auktion 1903

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Olsson

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Bukowski

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bukowski

ex. Bukowski 83 (1893) –> Bukowski

ex. Bukowski 52 (1889) –> Holmberg

ex. Bukowski 36 (1887) –> Elliot

ex. Bukowski 33 (1887) –> Bukowski

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Hjertberg

ex. Fagreus –> Bokauktionskammaren (6/10 1876)

ex. Brüder Egger samlung Minus und Preiss (1874)