Raritetssidan – Karl XI – Guldmynt

1662      Typ 1                         2 kända ex          sm 2        

1664      Typ 2       (axelflikar)                 2 kända ex          sm 3         

1664      Typ 3:1       (knut vid axeln)           1 känt ex          sm 4/3         

1665      Typ 3:2  (åtsida som föregående)     endast off. saml.        sm 4

1666      Typ 4          (harnesk)        2 kända ex          sm 5        

1666      Typ 5          (axelflikar)      endast off. saml.          sm 6        

1666      Typ 6          (skjortkrage)     1 känt ex          sm 7 

1666      Typ 7:1     (öppen i halsen)     3 kända ex          sm 8

1667      Typ 7:2     (åtsida som föregående)     1 känt ex          sm 9

1667      Typ 7:3    (spänne istf knut)     1 känt ex          sm 10

1668      Typ 8          (mantel)     endast off. saml.          sm 11

1668      Typ 9          (bar hals)     6 kända ex          sm 12

1669      Typ 10:1          (mantel)     7 kända ex          sm 13

1670      Typ 10:2     (som föregående men 1670)     1 känt ex          sm 14

1670      Typ 11:1     (spegelmonogram)     2 kända ex           sm 15

1670      Typ 12     (avvikande porträtt)     2 kända ex           sm 16

1671      Typ 11:2     (hel omskrift)     1 känt ex           sm 17

1671      Typ 13     (delad omskrift)     1 känt ex           sm 18

1672      Typ 11:3     (utan mm)     1 känt ex           sm

1672      Typ 14     (annat porträtt och umm)     2 kända ex       sm 19b

1672      Typ 11:4     (med mm DF)     endast off. saml.           sm 19a

1673      Typ 15:1     (bar hals, CAROLUS)     2 kända ex           sm 20a

1673      Typ 15:2     (bar hals, CAROL)     1 känt ex           sm 20b

1674      Typ 15:3     (bar hals)     2 kända ex           sm 21

1675      Typ 16:1     (stort porträtt)     3 kända ex           sm 22

1675      Typ 17     (mindre porträtt utan krage)     5 kända ex      sm

utan år      Typ 18:1     (med krage)     5 kända ex      sm 23

1675      Typ 18:2     (med krage)     1 känt ex      sm

1676      Typ 16:2     (stort porträtt, mm DF)     2 kända ex           sm 24a

1676      Typ 16:3     (stort porträtt, utan mm)     1 känt ex           sm 24b

1676      Typ 16:4     (årtal i omskriften)     2 kända ex           sm 25

1676      Typ 19:1     (harnesk vänster, utan mm)     1 känt ex     sm

1676      Typ 19:2     (harnesk vänster, mm DF)   2 kända ex    sm 26

1676      Typ 20:1     (fältbindel vänster, mm DF)     6 kända ex       sm 27a

1676      Typ 20:2     (fältbindel vänster, utan mm)     5 kända ex    sm 27b

1677      Typ 19:3     (med SVEC)     2 kända ex           sm 28

1677      Typ 21         (harnesk höger)     3 kända ex          sm 29

1677      Typ 22         (fältbindel höger)     6 kända ex          sm 30

1678      Typ 23:1               3 kända ex          sm 31 

1679      Typ 23:2               11 kända ex          sm 32

1680      Typ 24     (fältbindel)     5 kända ex           sm 33

1680      Typ 25:1          6 kända ex           sm 34

1681      Typ 25:2a     (FACTVS)     4 kända ex           sm 35

1681      Typ 25:2b      (FACT)           11 kända ex           sm 35

1682      Typ 25:3          endast off. saml.           sm 36

1683      Typ 25:4          5 kända ex           sm 37

1683      Typ 26          5 kända ex           sm 38

1684      Typ 25:5          1 känt ex           sm 39

1685      Typ 25:6          12 kända ex           sm 40

1686      Typ 25:7          2 kända ex           sm 41

1687      Typ 25:8          3 kända ex           sm 42

1688      Typ 25:9          1 känt ex           sm 43

1689      Typ 25:10         10 kända ex           sm 44

1690      Typ 25:11          9 kända ex           sm 45

1691      Typ 25:12          7 kända ex           sm 46

1692      Typ 25:13          7 kända ex           sm 47

1694      Typ 25:14          3 kända ex           sm 48

1695      Typ 25:15          3 kända ex           sm 49

1695      Typ 27           (Gripenhielmdukat)           8 kända ex           sm 51