Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1695 (Gripenhielm)

ex 1.

kvalitet 01/0

Graf Augustin Ehrensvärds samling –> Bukowski 184 (1910) –> Otto Smiths samling (1910-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Sven Sandbergs samling–> Stockholms Auktionsverk (nov 1987) –> Karl-Erik Schmitz samling (1987-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Julius Haganders samling (1989-2011) –> Künker 196, auktion Hagander 2 (2011)

(Foto Hagander 2)

ex 2.

kvalitet 01/0

J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowski 115 (1898) –> Lars Emil Bruuns samling nr 1238 (1898-2014) –> mynthandlare Adolf Hess, Frankfurt –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –>?–> James T.Clarkes samling –> mynthandlare Abe Kosoff, Encino, Californien –>mynthandlare Emile Bourgey, Paris –> Per Otto Nordins samling (1962-1994) –> Müntzen und Medaillen 80 (1994) –>?

(Foto Müntzen und Medaillen 80)

ex 3.

kvalitet 01

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Per Österlund som ombud –> The Preussag AG:s samling Bergbaugepräge (1966-2015) –> Künker och London Coin Galleries, auktion “The Preussag Collection Part I” (2015) –> Oslo Myngalleri –> 41

Preussag var ett företag som grundades i Berlin 1923 av den Preussiska statens alla företag inom bergsbrukets område. Företaget ombildades 2001 och detta medförde bland annat att man beslöt att sälja sin samling av mynt med direkt anknytning till gruvdrift. (Künkers foto)

ex 4.

kvalitet 01

Antikören 17 (1995) –> CÅCS:s samling (1995- ca 2000) –> 42

(NURJs foto)

ex 5.

kvalitet 01, “hårfin repa”

C.O.Segerdahls samling –>?–> Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)

ex 6.

kvalitet 1/1+, “bucklig”

Andreas Bernströms samling (-1920-talet) –>?–> Ahlström 71 (2004) –>?–> Künker 251 (214) –> Ottar Ertzeids samling (2014-218) –> MISAB 28, auktion Ertzeid 3 (2018) –> 43

(Foto Künker 251)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “varit infattad, små repor, liten kantskada”

förvärvad före 1896 till samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 8.

Frans Paulis samling –> Frans Ferdinand Kraus auktion 3 (1928) –>?

(Kraus foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Bille-Brahe –> Bruun Lars Emil Bruun köpte Bille-Brahes samling på 1920-talet och det är den som kommer att säljas nu 2023

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 tillägg (1899) –> Holmberg –>?

ex. Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) –>

ex. Bonnier (bon 27) –> de Laval –> Manne Jakobsson

Det är mycket möjligt att detta är samma exemplar som vandrat från Oldenburg till Jakobsson.