Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 14

1 Dukat 1672 (avvikande porträtt)

Myntdata:

Stockholm     1672     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Upplagan 1672-1673 var 5058 ex (delas med typ 12)

Myntmästare: osäkert om det var Conradi eller Faxell

Gravör:  Hindrich Zedritz

(Foto Hagander 1)

Typ 14:1     1672          sm 19b, bon 3           RRRR

Kommentar:

Ett skrivfel i SM-boken: SM 19a ska ha myntmästarmärke, men 19b är utan. SM 19a har dessutom ett annat porträtt och återfinns på sidan med typ 11. Lägg också märke till de klåparaktiga omskrifterna på ovantstående mynt, främst på åtsidan, som mer än något annat tyder på en gravör som ännu inte helt behärskar sitt yrke.