Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 11b

SM-bokens typ XIB

Myntdata:

Stockholm     1672     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Upplagan 1672-1673 var 5058 ex (delas med typ 12)

Myntmästare: osäkert om det var Conradi eller Faxell

Gravör:  Hindrich Zedritz

Gamla sm 19b

Nya sm 21c

RRRR

(Foto Hagander 1)

Ett skrivfel i gamla SM-boken: SM 19a ska ha myntmästarmärke, men 19b är utan. SM 19a har dessutom ett annat porträtt och återfinns på sidan med typ 11. Lägg också märke till de klåparaktiga omskrifterna på ovanstående mynt, främst på åtsidan, som mer än något annat tyder på en gravör som ännu inte helt behärskar sitt yrke.