Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 10

1 Dukat 1669-1670

Myntdata:

Stockholm     1669-1670     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Upplaga: 6395 ex (1669) plus del i 4649 ex (1670)

Myntmästare:  Christopher Conradi     (inget mm)

Gravör:  Johan Georg Breuer och/eller Arvid Karlsteen

Typ 10:1 (Foto Hagander 3)

Typ 10:1     1669      sm 13, bon 30      RR

Typ 10:2a     1670     GRATIA      sm 14, bon 31      RRRR

Typ 10:2b     1670     GRATIAE      sm 14, bon–      endast off. saml.

Typ 10:2a (Foto Uppsala MK)

Kommentar:

1670 års 1:a porträtt är av samma typ men präglad av en annan stamp. Även om Breuer slutade 1669 så har han nog graverat flera av åtsidesstamparna som användes 1670-1671.