Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1672 (typ 14 utan mm)

ex 1.

kvalitet 01

?–> Hirsch auktion 63 i München (1969) –> Åke Järnums samling (1969-1979) –> i Järnums arvingars ägo (1979-1984) –> Karl-Erik Schmitz samling (1984-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Julius Haganders samling (1989-2011) –> Künker 185, auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 2.

kvalitet 1+/01

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Segerdahls samling –>?–> Ahlström 62 (2000) –>?

(Foto Ahlström 62)