Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 5

1 Dukat 1666 (axelflikar)

Myntdata:

Stockholm     1666     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Upplaga 1666 (delas med typ 4, 6 och 7):  4222 ex

Myntmästare:  Abraham Kock     (inget mm)

Gravör:  Johan Georg Breuer

(SM-bokens foto)

Typ 5:1     1666     sm 6, bon–      0 kända ex i privat ägo

Kommentar:

Varianten saknas förmodligen i privat ägo (Avesta Myntmuseum borträknat) och därför är SM-bokens bild den enda som finns att tillgå.