Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1678 (sm 34)

ex 1.

kvalitet 1+/01

J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowski 115 (1898) –> Herman Vogels samling (1898-1926) –> Gunnar Ekströms samling (1926-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1977) –> Ahlström 14 (1977) –>?

(Foto Ahlström 14)

ex 2.

kvalitet 1+/01, “rengjord”

Isidor Adolf Bonniers samling –> George de Lavals samling –> Schulman 185 (1933) återrop –> de Laval igen (1933-1941) –> Manne Jakobssons samling (1941-1968) –> Claes-Olof Algårds samling (1968-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (nr 954-1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier –> Sten Törngren –> Myntgalleriet 2 (1994) –>?–> Gallerie des Monaies, Genéve (1994) –> Julius Haganders samling (1994-2012) –> Künker 219, auktion Hagander 4 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2017) –> MISAB 24, auktion Ertzeid 1 (2017) –> 16 –> 17

De Laval lämnade in ca 400 mynt på Schulmans auktion och enligt Sonny Serrestam så anlitade han Appelgren som ombud för att köpa tillbaka mynt som gick för billigt. Denna dukat 1678 var ett sådant mynt som blev återropat. Senare i provenienskedjan så köpte Sten Törngren tillsammans med Bo Forsell, Malmö, flera myntkonsortier direkt från Handelsbanken. Av dessa lämnade han exempelvis in denna och tre andra Karl XI-dukater till försäljning på Myntgalleriet 2. (Foto Hagander 4)

ex 3.

kvalitet 1, “repor, bucklig”

Ahlström 18 (1978) –>?–> Ahlström 22 (1980) –> Bjarne Ahlström –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (nr 955-1989) –> Archie Tonkin –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 4.

Åke Järnums samling –> Bertil Wennströms samling (1979-2002) –> Berndt Göhles samling (nr 41)

(Foto från Göhles bok)

ex 5.

Westerlunds Mynthandel (2006) –> Berndt Göhles samling (nr 42)

(Foto från Göhles bok)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Christopher Borg –> Bokauktionskammarens auktion november 1839 –> Johan Scharp (1839-1851) –> Bokauktionskammaren (1851) –> Hallgren

ex. Göteborgs Auktionskammare (1876)

ex. Svensson –> SNF 56 (1965)