Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1691

ex 1.

kvalitet 01, “randfel”

Martin Erikssons samling –> Stockholms Auktionsverk (1981) –> Claes-Olof Algård (1981-1986) –> Julius Haganders samling (1986-2011) –> Künker 185, auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 2.

kvalitet 1+/01

förvärvad av Carl-Gothard Bonde 27/10 1916 –> samling Bonde på Ericsberg (1916-2007) –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –> Berndt Göhles samling (nr 70)

(Foto Bonde 1)

ex 3.

kvalitet 1+, “bucklig”

Ahlström 32 (1985) –>?–> Ahlström 53 (1996) –>?

(Foto Ahlström 53)

ex 4.

kvalitet 1+, “lätt böjd”

SNR:s auktion (1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier (1990-1999) –> Nordéns myntauktion (1999) –>?–> MISAB 35 (2020)

(Foto MISAB 35)

ex 5.

Claes-Olof Algårds samling –> SNF 118 (1987) –>?–> MISAB 37 (2021) –> Nils Unos samling

SNF:s foto är mycket dåligt och det är inte helt säkerställt att det är samma ex på båda auktionerna. Det är dock troligt. (Foto MISAB 37)

ex 6.

kvalitet 1/1+, “svagt bucklig”

Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?

(Auktionsverkets foto)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “varit perforerad”

Graf Robert Douglas samling –> Hess/leu 34 (1967) –>?–> Ahlström 63 (2001) –>?–> Ahlström 68 (2003) –>?

(Foto Ahlström 68)

Försäljningar där foto saknas eller är för dåligt:

ex. Christopher Borg –> Bokauktionskammaren (1839) –> Kristianias Myntkabinett

ex. Humble –> Bokauktionskammaren (1852) –>?

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Bonnier (bon 22)

ex. A.Freybourg, Berlin –> Adolph Hess, Frankfurt am Main (1910)

ex. Künker 26 (1994) –>? kvalitet 1+, “lätt beskuren)