Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 15

1 Dukat 1673-1674 (bar hals)

Myntdata:

Stockholm     1673-1674     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Upplaga okänd

Myntmästare:  Daniel Faxell     (mm DF i monogram)

Gravör:  Hindrich Zedritz

ÅrVariantNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 15:11673CAROLUS22a20aRRRR
Typ 15:21673CAROL22b20bRRRR
Typ 15:316742321RRRR
Typ 15:1 Daniel Faxells myntmästarmärke hittar man svagpräglat under nedre kronan. Upplagorna för 1673 och 1674 är okända, de ingår i 1672 respektive 1676 års upplagor. (Foto Hagander 2)
Typ 15:3 Åtsidan är stampidentisk med 15:2. (Foto Hagander 1)

Typ 15:1 borde vara graverad av Karlsteen eftersom han var den ende på Myntverket vid den här tiden som konsekvent använde U i omskrifterna. Meybusch och Zedritz brukade använda V som i CAROLVS. Tidsmässigt skulle det också kunna stämma med Karlsteen eftersom han var hemma i Stockholm i början av 1673, mellan studieresorna till England och Frankrike. Problemet är bara att Karlsteen även brukade använda en annan typ av sveakronor samt romersk etta i årtalet. Detta tyder på att det trots allt är Zedritz som graverat frånsidan till 15:1, trots U i omskriften. Och har han använt U på frånsidan så kan han lika gärna graverat åtsidan med U också.