Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1685

ex 1.

kvalitet 01, “obetydliga repor åtsidan”

Sven Alrik Ljunggrens samling –> Holmberg 86 (1910) –> Otto Smiths samling (1910-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?

(Foto Ahlström 16)

ex 2.

kvalitet 01, “varit böjd”

Andreas Bernströms samling (1920-talet) –>?–> Ahlström 71 (2004) –> Berndt Göhles samling (nr 59)

(Foto Ahlström 71)

ex 3.

kvalitet 1+/01

Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> Åke Järnums samling (1970-1979) –> i Järnums arvingars ägo (1979- 1990) –> Ahlström 42 (1990) –>?–> Ahlström 51 (1995) –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 4.

kvalitet 1+/01

Johan Ericsons samling (-1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1983) –> Ahlström 27 (1983) –>?–> Künker 214 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 26, auktion Ertzeid 2 (2018) –> 27

(Foto MISAB 26)

ex 5.

kvalitet 1+

Per Otto Nordins samling –> Müntzen und Medaillen 80 (1994) –>?

(Foto Müntzen und Medaillen 80)

ex 6.

kvalitet 1+

Hirsch Mynthandel (1973) –> Claes-Olof Algårds samling (1973-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier –>?–> Ahlström 67 (2003) –>?

(Foto Ahlström 67)

ex 7.

kvalitet 1+

förvärvad av Carl Gothard Bonde 1919 –> samling Bonde på Ericsberg (1919-2009) –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> Selins Mynthandel

(Foto Bonde 5)

ex 8.

kvalitet 1+, “varit infattad”

Ahlström 34 (1986) –>?–> Ahlström 37 (1988) –> Bjarne Ahlström –>?–> Antikören 17 (1995) –>?

(Foto Ahlström 37)

ex 9.

kvalitet 1+, “varit infattad”

Ahlström 48 (1993) –> Max Mittereggers samling –> Ahlström 50 (1994) –> Hans Hirsch –>?

(Foto Ahlström 50)

ex 10.

kvalitet 1+, “varit infattad”

T.James Clarke –> mynthandlare Abe Kosoff, Encino, Californien –> mynthandlare Emile Bourgey, Paris –> Per Otto Nordins samling (1962-1987) –> Julius Haganders samling (1987-2012) –> Künker 208, auktion Hagander 3 (2012) –>?

(Foto Hagander 3)

ex 11.

kvalitet 1+, “varit hängd, rengjord”

Nordlinds auktion i november 2011 –> Berndt Göhles samling (nr 60)

(Nordlinds foto)

ex 12.

kvalitet 1+, “repor”

SBC 15 (1986) –>?

(Foto SBC 15)

ex 13.

kvalitet 1/1+

Münzen und Medaillen, Basel, auktion VII (1948) –>?–> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –>?

(Auktionsverkets foto)

ex 14.

Nordlinds Mynthandel (2001) –> Berndt Göhles samling (nr 61)

(Foto från Göhles bok)

ex.

Lars Emil Bruuns samling nr 1235 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling –>?

Dessvärre kan man inte säkert avgöra om detta är samma ex som något av ovanstående och därför kan det inte räknas in i antalet kända ex. (Bild från Bruuns katalog del 2)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> KMK

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Holmberg

ex. Holmberg auktion oktober 1901

ex. Bruun –> Adolph Hess –> Berghman (1918-1921) –> Schulman

ex. Glückstad 17 (1924)

ex. Bonnier (bon 17) –> de Laval –> Manne Jakobsson

ex. Appelgren 57 (1935)