Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1664 (axelflikar)

ex 1.

kvalitet 1+/01

Gustav W Anderssons samling –> Ahlström 2 (1972) –> Per Österlund (ombud) –> Ake Järnums samling (1972-1979) –> i Järnums arvingars ägo (1979-1990) –> Julius Haganders samling (1990-2011) –> Künker 196, auktion Hagander 2 (2011) –> Berndt Göhles samling (nr 2)

(Foto Hagander 2)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “något beskuren”, 3,34 g

J.F.H. Oldenburgs samling –> Bukowski 115 (1898) –> Carl Wilhelm Burmesters samling (1898-1907) –> Israel Berghmans samling (1907-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-2005) –> SNF 150 (2005) –>?

SNF:s foto var så dåligt att det inte är någon mening att visa det. Objektsbeskrivningen visar dock tydligt att det inte är samma som Haganders ex.

Andra försäljningar där foto saknas:

Här ska sägas att det ju finns två typer av dukaterna 1664, men detta har så gott som aldrig beaktats i objektsbeskrivningarna. Saknas bild så vet man alltså inte heller vilken typ som såldes.

ex. Snoilsky –> Stiernstedt –> Antell –> Helsingfors Museum

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Köpenhamns Museum

ex. Bonniers samling –> George de Lavals samling (-1941) kvalitet 1?/1, såld av Appelgren i samband med att Manne Jakobsson och Westberg köpte de Lavals övriga samling