Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 9

1 Dukat 1668 (bar hals)

Myntdata:

Stockholm     1668     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Upplaga 1668 (delas med typ 9):  4484 ex

Myntmästare:  Abraham Cronström, fd Kock     (inget mm)

Gravör:  Arvid Karlsteen och/eller Johan Georg Breuer

Typ 9:1b (Foto Hagander 4)

Typ 9:1     1668     sm 12, bon 29      RR

Kommentar:

Trots det lilla antalet kvarvarande exemplar så känner man till 4 varierande åtsidor. Märk också att porträttet är av samma typ som på typ 15 (1673-74) men då är det i stället frånsidan som är helt annorlunda.