Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 25

1 Dukat 1680-1695 (harnesk och mantel)

Myntdata:

Stockholm     1680-1695     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Total upplaga:  ca 90000 ex

Myntmästare:  Daniel Faxell     1680-1683     (mm DF i monogram)

             Anders Strömner     1684-1695     (mm AS)

Gravör:     Arvid Karlsteen     1680-1695

Typ 25:1a (Foto Hagander 2)

Myntmästare Daniel Faxell     (mm DF i monogram)

Typ 25:1     1680          RR

     a.     med nitar      sm 34, bon 12

     b.     inga nitar     sm–, bon 13

Typ 25:2      1681

     a.     FACTVS     sm 35, bon–      RRR

     b.     FACT          sm 35, bon 14       R

Typ 25:3     1682          sm 36, bon–       endast off. saml.   

Typ 25:4     1683          sm 37, bon 15      RRR

Myntmästare Anders Strömner      (mm AS)       

Typ 25:5     1684          sm 39, bon 16      RRRR

Typ 25:6     1685      R

     a.     5 nitar          sm 40, bon–

     b.     6 nitar          sm 40, bon 17

       c.     11 nitar          sm 40, bon–

Typ 25:7     1686          sm 41, bon 18      RRRR

Typ 25:8     1687          sm 42, bon 19      RRR

Typ 25:9     1688          sm 43, bon–      RRRR

Typ 25:10     1689          sm 44, bon 20      RR

Typ 25:11     1690          sm 45, bon 21      RR

Typ 25:12     1691          sm 46, bon 22      RR

Typ 25:13     1692          sm 47, bon 23      RR

Typ 25:14     1694          sm 48, bon 24      RRR

Typ 25:15     1695          sm 49, bon 25      RRR

Typ 25:15 (Foto Hagander 3)