Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 3

1 Dukat 1664-1665 (knut vid axeln)

Myntdata:

Stockholm     1664-1665     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Upplaga:  del av 380 ex (1664) plus 4293 ex (1665)

Myntmästare:  Isak Kock     (mm IK)

Gravör:  förmodligen Johan Georg Breuer

Typ 3:1 (Foto Hagander 1)

Typ 3:1     1664     sm 4/3, bon–      RRRR

Typ 3:2     1665     sm 4, bon–      0 kända ex i privat ägo

Typ 3:2 (SM-bokens foto)