Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1666 (harnesk)

ex 1.

kvalitet 01, “obetydliga repor”

Mynthandlare Adolph Hess, Luzern (1950) –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1977) –> Ahlström 14 (1977) –> Claes-Olof Algård (1977-1980) –> Karl Erik Schmitz samling (1980-1989) –> Spinks och SBV:s auktion i Zürich (1989) –> Julius Haganders samling (1989-2012) –> Künker 208, auktion Hagander 3 (2012) –> Berndt Göhles samling (nr 4)

(Foto Hagander 3)

ex 2.

Erimitagets i St. Petersburg dubbletter –> Adolph Hess, Frankfurt am Main, auktion i maj 1911 –>?

Dålig bild men man ser ändå tydligt att frånsidans är förskjuten åt höger jämfört med det andra kända exemplaret. Om Erimitagets ex numera befinner sig i privat ägo återstår dock att upptäcka. (Adolph Hess foto)