Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 23

1 Dukat 1695 (Gripenhjelmdukat)

Myntdata:

Stockholm     1695     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Okänd upplaga

Beställare:  Nils Gripenhielm

Gravör:  Arvid Karlsten

Gamla sm 51

Nya sm 53

RR

(Foto Hagander 2)

Silverförekomsterna vid Östra Silverberget i Dalarna upptäcktes redan i slutet 1400-talet och man visste säkerligen också på ett tidigt stadium att malmen även innehöll guld. “Skedningar” under 1550-talet tydde på en guldhalt i silvret på 1,28%. Några egentliga försök att utvinna guldet gjordes dock inte förrän landshövding Nils Gripenhielm (1653-1706) år 1695 lät bearbeta varphögarna vid gruvan. Av det utvunna guldet lät han 1696 prägla de speciella dukater som åskådliggörs av bilden ovan. Upplagan har uppgetts vara 100 ex men det är oklart vad detta grundas på. Själv har Gripenhielm endast talat om “ett antal” i samtida brev och relationer.

Källa: Bengt Hemmingsson SNT mars 2014 “Dukater av guld från Östra Silverberget”.