Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1668 (bar hals)

ex 1.

kvalitet 01/0

Lars Emil Bruuns samling nr 1226 –> mynthandlare Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main (1914-1918)–> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolph Hess, Zürich –> mynthandlare Harry Glück –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Claes Olof Algårds samling (1975-1980) –> Karl Erik Schmitz samling (1980-1989) –> Julius Haganders samling (1989-2012) –> Künker 219, auktion Hagander 4 (2012) –>?

(Foto Hagander 4)

ex 2.

kvalitet 01, “obetydligt kanthack, bucklig” (2 bandändar)

Erimitagets i St. Petersburg dubbletter –> Adolph Hess, Frankfurt am Main, auktion i maj 1911 –>?–> förvärvad av Carl Gothard Bonde 27/5 1916 –> samling Bonde på Ericsberg (1916-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Ivan Tyschenkovs samling

(Foto Bonde 3)

ex 3.

kvalitet 1+/01, “liten repa”

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34 (1967) –>?–> Stockholms Auktionsverk 6-1984 –>?–> Stockholms Auktionsverk 3-1990 –>?–> Tonkin 12 (2000) –>?

(Foto Tonkin 12)

ex 4.

kvalitet 1+, “varit hängd”

Sven Svenssons samling –> SNF 55 (1964) –> Harry Glück –> Claes-Olof Algårds samling (1964-1973) –> Ahlström 4 (1973) –> Berndt Ahlström –>?–> H.G.Oldenburg auktion 29, Kiel (1993) –> Julius Haganders samling (1993-2011) –> Künker 195, auktion Hagander 2 (2011) –>?

(Foto Hagander 2)

ex 5.

kvalitet 1, “lagat hål, varit hängd. 3,19 g”

Ahlströms lagerlista 53 och 56 (1976-77) –> Claes-Olof Algårds samling (1977-1987) –> SNF 118 (1987) –>?–> MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 6.

Adolf Isidor Bonniers samling –> George de Lavals samling –> T.G.Appelgren –>?

George de Laval köpte hela Bonniers kvarvarande samling i början av 1930-talet . En del mynt sålde han på en Schulman-auktion 1933 och resten bjöds ut till Manne Jakobsson och Sven Westberg 1941. I denna senare försäljning ingick en dukat 1668 och det är förmodligen Bonniers även om det inte går att säkerställa. Den dukaten gallrades dock bort och överläts till Appelgren i stället för att säljas på annat håll.
Att Bonniers ex finns med på denna lista som ett eget ex beror på att åtsidan avviker tydligt från alla andra kända ex, vilket tydligt syns på att det bara finns 1 punkt i åtsidans omskrift. (Bild från Bonniers bok)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Giesecke

ex. Stiernstedt –> Antell –> Helsingfors Museum

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Americanus

ex. Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) –>?