Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1668 (bar hals)

ex 1.

kvalitet 01/0

Lars Emil Bruuns samling nr 1226 –> mynthandlare Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main (1914-1918)–> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolph Hess, Zürich –> mynthandlare Harry Glück –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Claes Olof Algårds samling (1975-1980) –> Karl Erik Schmitz samling (1980-1989) –> Julius Haganders samling (1989-2012) –> Künker 219, auktion Hagander 4 (2012) –>?

(Foto Hagander 4)

ex 2.

kvalitet 01, “obetydligt kanthack, bucklig” (2 bandändar)

Erimitagets i St. Petersburg dubbletter –> Adolph Hess, Frankfurt am Main, auktion i maj 1911 –>?–> förvärvad av Carl Gothard Bonde 27/5 1916 –> samling Bonde på Ericsberg (1916-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Ivan Tyschenkovs samling

(Foto Bonde 3)

ex 3.

kvalitet 1+/01, “liten repa”

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34 (1967) –>?–> Stockholms Auktionsverk 6-1984 –>?–> Stockholms Auktionsverk 3-1990 –>?–> Tonkin 12 (2000) –>?

(Foto Tonkin 12)

ex 4.

kvalitet 1+, “varit hängd”

Sven Svenssons samling –> SNF 55 (1964) –> Harry Glück –> Claes-Olof Algårds samling (1964-1973) –> Ahlström 4 (1973) –> Berndt Ahlström –>?–> H.G.Oldenburg auktion 29, Kiel (1993) –> Julius Haganders samling (1993-2011) –> Künker 196, auktion Hagander 2 (2011) –> Berndt Göhles samling (nr 9)

(Foto Hagander 2)

ex 5.

kvalitet 1, “lagat hål, varit hängd. 3,19 g”

Ahlströms lagerlista 53 och 56 (1976-77) –> Claes-Olof Algårds samling (1977-1987) –> SNF 118 (1987) –>?–> MISAB 36 (2021) –> Berndt Göhles samling (nr 10)

(Foto MISAB 36)

ex 6.

Adolf Isidor Bonniers samling –> George de Lavals samling –> T.G.Appelgren –>?–> J.Pedersens Mynthandel (2001) –> Berndt Göhles samling (nr 11)

George de Laval köpte hela Bonniers kvarvarande samling i början av 1930-talet . En del mynt sålde han på en Schulman-auktion 1933 och resten bjöds ut till Manne Jakobsson och Sven Westberg 1941. I denna senare försäljning ingick en dukat 1668 och det är förmodligen Bonniers även om det inte går att säkerställa. Den dukaten gallrades dock bort och överläts till Appelgren för att säljas på annat håll.

Utifrån den tecknade bilden i Bonniers bok kan man se att myntet har samma speciella åtsida med bara 1 punkt i omskriften som på myntet i Göhles samling. Däremot kan man inte se att det är samma ex, men det finns ju inga fler kända ex av denna variant att välja bland.

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Giesecke

ex. Stiernstedt –> Antell –> Helsingfors Museum

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Americanus

ex. Ljunggren –> Holmberg 86 (1910) –>?