Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 18

1 Dukat 1675 (mindre porträtt med krage)

Myntdata:

Stockholm     1675     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Upplagan 1674-1676 var totalt 15999 ex

Myntmästare:  Daniel Faxell     (mm DF i monogram)

Gravörer:  Hindrich Zedritz och/eller Arvid Karlsteen

Typ 18:1     utan årtal           sm 23, bon 4          RRR

Typ 18:2     1675           sm–, bon–          RRRR

Typ 18:1, varianten som saknar årtal! Lägg också märke till att sveakronorna är av en helt ny typ, en typ som är signifikant för Arvid Karlsteen. Bonnier hade lagt denna dukat till 1672, men senare forskning har visat att den präglades 1674/1675. Det var så att Zedritz vid ett tillfälle skadade sig i handen och då blev Karlsteen inkallad för att gravera en del stampar, bland annat denna dukat utan år. Han kan även ha graverat åtsidan på Typ 18:1 eftersom användandet av U i omskrifterna, som i CAROLUS, var en av hans signum. Detta är dock mer osäkert eftersom Zedritz också kunde använda U ibland. (Foto Hagander 3)
Typ 18:2 (Foto Hagander 4)