Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 16

1 Dukat 1675-1676 (stort porträtt)

Myntdata:

Stockholm     1675-1676     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Upplagan 1674-1676 var 15999 ex

Myntmästare:  Daniel Faxell     (mm DF i monogram)

Gravör:  Hindrich Zedritz

Typ 16:1 (Foto Bonde 5)

Årtalet under spegelmonogrammet

Typ 16:1     1675         mm DF        sm 22               RRR

Typ 16:2     1676        mm DF        sm 24a, bon–           RRRR

Typ 16:3     1676     utan mm     sm 24b, bon–      RRRR

Årtalet i omskriften

 Typ 16:4     1676          sm 25, bon–           RRRR

Typ 16:2 med mm 1676. (Foto Hagander 1)
Typ 16:3 där myntmästarmärke saknas. (Foto Hagander 2)
Typ 16:4 med årtalet i omskriften. Porträttet är något varierat jämfört med de andra varianterna. (Foto Hagander 3)

Kommentar:

Det finns en känd förfalskning