Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1666 (öppen i halsen)

ex 1.

kvalitet 01, “obetydliga kanthack”

MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 2.

“vorzüglich”

Erimitagets i St. Petersburg dubbletter –> Adolph Hess. Frankfurt am Main, auktion 25/9 1911 –>?–> Spinks och Gallerie des Monnaies auktion (1974) –> Ahlströms lagerlista 50 (1975) –> Claes-Olof Algårds samling (1975-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> Julius Haganders samling (1989-2011) –> Künker 185, auktion Hagander 1 (2011) –> Berndt Göhles samling (nr 6)

(Foto Hagander 1)

ex 3.

kvalitet 1+, “bucklig, repor”

Ahlström 33 (1986) –>?–> Stockholms Auktionsverk (april 1992) –>?

(Foto Ahlström 33)

Det finns även en känd förfalskning