Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 11A

SM-bokens typ XIA

Myntdata:

Stockholm     1670-1672     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Upplagan ingår i 13563 ex

Myntmästare:  Christopher Conradi     1670-1672     (inget mm)

                Daniel Faxell     1672     (mm DF i monogramform)

Gravörer:  Johan Georg Breuer, Arvid Karlsteen, Anton Meybusch och Hindrich Zedritz

Conradi som myntmästare (inget mm)

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 11A:116701715RRRR
Typ 11A:216711917RRRR
Typ 11A:3167221bRRRR

Faxell som myntmästare (mm DF i monogram)

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 11A:4167221a19aendast off.saml?
Typ 11:1 Enligt resonemanget nedan är åtsidan graverad av Breuer och frånsidan av Meybusch. Upplagorna redovisas inom parantes i tabellen. (Foto Hagander 1)
Typ 11:2 med en åtsida som förmodligen även den är graverad av Breuer. Frånsidan är däremot säkerligen graverad av Karlsteen. Efter hemkomsten från sin första studieresa 1669 började han nämligen konsekvent använda bokstaven U i omskrifterna. Både Breuer, Meybusch och Zedritz använde helst bokstaven V som i CAROLVS. (Foto Hagander 3)
Typ 11:3 som Zedritz sannolikt graverat båda sidorna till. (Foto Hagander 4)
Typ 11:4 som förmodligen även den är graverad av Zedritz. Hårlocken som ser ut som en klo och som alltid fanns med på Breuers porträtt saknas. Frånsida med Faxells myntmästarmärke. (Foto SM-boken 19a)

Kommentar:

Det var mycket oroligt på myntverket dessa år och det är mycket svårt att avgöra vilken gravör som gjort vad. Enligt Stig Stenström (NNÅ 1945) kan man dock dra vissa slutsatser av under vilka perioder respektive gravör befann sig i Stockholm.

Breuer     lämnade landet hösten 1669

Karlsteen     fanns på Myntverket hösten 1669 till våren 1670

Meybusch     fanns på Myntverket hela 1670 samt någon månad in på 1671, återkom hösten 1672

Zedritz     anställdes som lärling i oktober 1670, och ansågs fullärd 1672

Även om Breuer slutade 1669 så har han förmodligen ändå graverat även åtsidesstamparna till nr 11:1 och 11:2, som båda är av samma stil som den på 1669 års dukat. Porträtten på dukaterna 1672 är förmodligen graverade av Hindrich Zedritz eftersom han var den enda gravören till dess att Meybusch återvände i slutet av året. Kvalitén på dessa porträtt är dessutom så låg att det inte är troligt att det är stampar gjorda tidigare av någon av de andra gravörerna . Frånsidorna är graverade av Zedritz, Meybusch eller Karlsteen.