Typsida – Karl XI – 1 Dukat – Typ 19

1 Dukat 1676-1677 (harnesk med fältbindel som går under vänster arm)

Stockholm     1676-1677     3,48 g     20,5-24,0 mm     97,6% guld

Upplagan för 1674-1676 var totalt 15999 ex

Myntmästare:  Daniel Faxell     (mm DF i monogram)

Gravörer:  Hindrich Zedritz och eventuellt Arvid Karlsteen

Typ 19:1 med Zedritz sveakronor (Foto Hagander 4)

Typ 19:1     1676     Zedritz sveakronor          sm–, bon–        RRRR

Typ 19:2     1676     Karlsteens sveakronor        RRR         

a.           D:G: delas av porträttet          sm 26, bon 6

b.          D:G: före porträttet          sm 26, bon–

Typ 19:3     1677     med SVEC         sm 28, bon–        RRRR

Typ 19:2 (Foto från Schmitz katalog)
Typ 19:3 (Foto Hagander 1)

Kommentar:

Åtsidorna är förmodligen genomgående graverade av Zedritz, men frånsidorna kan lika gärna vara graverade av Karlsteen. Bytet av kronor är abrupt efter att Zedritz i många år använt samma. De nya sveakronorna är definitivt av Karlsteens typ och dessa använde han alltid på dukaterna. Han använde dessutom alltid romerska ettor i årtalet och ettorna med kluven fot som dessa dukater har gör bestämmandet av gravör mycket osäker.