Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1679 (sm 35)

ex 1.

kvalitet 01, “randfel”

Julius Haganders samling (1985-2012) –> Künker 208, auktion Hagander 3 (2012) –> Berndt Göhles samling (nr 44)

Enligt proveniensen i Haganders katalog så ska detta ex vara köpt på Schmitz auktion, men detta stämmer inte. Jämför med Schmitz bilder nedan. (Foto Hagander 3)

ex 2.

kvalitet 01, “repor”

Appelgrens lagerlista 4 (1919) –> samling Bonde på Ericsberg (1919-2010) –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> Berndt Göhles samling (nr 43)

(Foto Bonde 6)

ex 3.

kvalitet 1+/01

Lars Emil Bruuns samling nr 1234 –> mynthandlare Adolph Hess, Frankfurt am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolph Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1987) –> Ahlström 35 (1987) –>?

(Foto Ahlström 35)

ex 4.

kvalitet 1+

Ulf Nordlinds Mynthandel (1985) –> Claes-Olof Algård (1985-1986) –> Karl-Erik Schmitz samling (1986-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (nr 958-1989) –>?

Sten Törngren antecknade vanligtvis noga vem som köpte vad på Schmitz auktion, men han missade vem som köpte detta ex. (Foto från Schmitz katalog)

ex 5.

kvalitet 1+, “små repor”

Ahlström 24 (1981) –> Claes-Olof Algård –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich (nr 957-1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier –> Sten Törngren –> Myntgalleriet 2 (1994) –> Törngrens samling (1994-2000) –> Spinks auktion 143 (2000) –> Berndt Göhles samling (nr 47)

(Foto från Schmitz katalog)

ex 6.

kvalitet 1+, “varit infattad”

Ahlström 14 (1977) –>?

(Foto Ahlström 14)

ex 7.

kvalitet 1+, “lätt bucklig, små repor”

Künker 101 (2005) –>?–> Künker 109 (2006) –>?

(Foto Künker 109)

ex 8.

NGC AU50

Samuel Mills Damon Collection (-1924) –>?–> Doyle New York Sale (2006) –>?

(Doyles foto)

ex 9.

kvalitet 1/1+, “litet hack”

Ahlström 50 (1994) –>?

(Foto Ahlström 50)

ex 10.

kvalitet 1/1+, “varit perforerad”

Ahlström 33 (1986) –>?

Detta kan möjligen vara ett av Bonniers ex. (Foto Ahlström 33)

ex 11.

kvalitet 1/1+, “varit infattad”

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 5 (1974) –> Algård igen –>?–> Ahlström 63 (2001) –> Berndt Göhles samling (nr 49)

(Foto Ahlström 63)

ex 12.

Westerlunds Mynthandel (2013) –> Berndt Göhles samling (nr 45)

(Foto från Göhles bok)

ex 13.

Harry Glück (1968) –> Åke Järnums samling (1968-1979) –> Bertil Wennströms samling (1979-2002) –> Berndt Göhles samling (nr 46)

(Foto från Göhles bok)

ex 14.

Hjalmar Wennerth (1957) –>?–> Christer Scaring (2019) –> Berndt Göhles samling (nr 48)

(Foto från Göhles bok)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Snoilsky (1873) –> Stiernstedt –> Antell –> Helsingfors Museum

ex. Oldenburg –> Bukowski 115:2175 (1898) –> Holmberg

ex. Oldenburg –> Bukowski 115:2176 (1898) –> Bonnier

ex. Appelgren 24 (1914)

ex. Bonnier 9 årtalsetta med kofot

ex. Bonnier 10 arabisk etta i årtalet

ex. Bonnier –> de Laval –> Appelgren –> Axel Jonsson –> Avesta Myntmuseum kvalitet 1+

ex. Bonnier –> de Laval (1941) –> Manne Jakobsson kvalitet 1, något reparerad

ex. Martin Andersson –> Boberg 17 (1930) “polerad”

ex. Holger Nyström –> Hans Schulmans auktion 1956

ex. Kricheldorf 3, Stuttgart (1957) kvalitet 1+

ex. Engelbrekt av Nordstjärnans auktion, Örebro (1965) –> Glück kvalitet 1+, “hängd?”

ex. Hess/Divo 300, Zürich (2004) kvalitet 1+, “lätt bucklig”