Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1673 (bar hals, CAROLUS)

ex 1.

kvalitet 01, “obetydlig repa på åtsidan”

Lars-Emil Bruuns samling nr 1228 –> mynthandlare Adolph Hess Nachfolger, Frankfurt am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam (1921-1926) –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolph Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1977) –> Ahlström 14 (1977) –> Åke Järnums samling (1977-1979) –> Bertil Wennströms samling (1979-2001) –> Berndt Göhles samling (nr 19)

(Foto från Göhles bok)

ex 2.

kvalitet 1+/01

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> C.O.Segerdahls samling –>?–> Ahlströms Mynthandel (1998) –> Julius Haganders samling (1998-2011) –> Künker 196, auktion Hagander 2 (2011) –>?–> MISAB 43 (2023) –> Delzanno –>?

(Foto Hagander 2)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Humble –> Bokauktionskammaren (1852)

ex. Fröling –> Bokauktionskammaren (1857) –> KMK

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> g/m Lindqvist

ex. Erimitagets dubbletter –> Hess i maj 1911

ex. WCN 27 (2002) kvalitet 01