Raritetssidan – Gustav II Adolf – Stormynt

Bröstbild av konungen utan krona

Typ 116 Mark1615guldsm 63 kända ex

Den okrönte konungen i helfigur

Typ 2128 Mark1617guldsm 1unik på KMK
Typ 364 Mark1617guldsm 4endast off.saml?
Typ 440 Mark1617silversm 37unik på KMK
Typ 520 Mark1617silversm 381 känt ex
Typ 62 Riksdaler
(12 Mark)
1617silversm 202 kända ex

Krönt konung i helfigur, vanlig sköldform

Typ 7128 Markutan årguldsm 1 och 3endast off. saml?
Typ 824 Markutan årsilversm 12endast off. saml?
Typ 920 Markutan årsilversm 12 och 392 kända ex
Typ 1016 Markutan årsilversm 176 kända ex
Typ 1112 Markutan årsilversm 213 kända ex
Typ 128 Markutan årsilversm 422 kända ex

Krönt konung i helfigur, hjärtformad sköld

Typ 1320 Markutan årsilversm 401 känt ex
Typ 1416 Markutan årsilversm 18endast off. saml?
Typ 158 Markutan årsilversm 432 kända ex

Högervänd kung i halvfigur

Typ 1664 Mark1620guldsm 5endast off.saml?

Bröstbild av konungen med krona

Typ 17a16 Mark1624årtalet “1624”sm 7a1 känt ex
Typ 17b16 Mark1624årtalet “24”sm 7b2 kända ex

Guldklipping 1626

Typ 1810 Mark1626guldklippingsm 811 kända ex

Konungen sittande på en skrittande häst

Typ 194 Riksdaler1632ca 116 gsm 13endast off.saml.
Typ 203 Riksdaler1632ca 77 gsm 19unik i Uppsala UMK

Konungen sittande på galopperande häst

Typ 214 Riksdaler1632WAND Q REX
oval sköld
sm 141 känt ex
Typ 224 Riksdaler1632E C IN Q D
oval sköld
sm 151 känt ex
Typ 234 Riksdaler1633sköld med rak överdelsm 166 kända ex
Typ 242 Riksdaler1633sköld med rak överdelsm 226 kända ex