Typsida – Gustav II Adolf – 1 Riksdaler typ 4

Ny omskrift med SVECORVM och frälsaren utan mantel

Myntfakta:

Stockholm     1631     29,25 g     41-45 mm     87,5% silver

Myntmästare:  Marcus Kock         

Gravör:  Okänt

Typ 4     1631              sm 29                endast off. saml?

Om detta var ett förslag som blev underkänt så kan man ju känna en viss förståelse för det. Frälsaren liknar ju mest en balettdansör… (Foto KMK)