Typsida – Gustav II Adolf – 1 Riksdaler typ 4

Ny omskrift med SVECORVM och frälsaren utan mantel

Myntfakta:

Stockholm     1631     29,25 g     41-45 mm     87,5% silver

Myntmästare:  Marcus Kock         

Gravör:  Okänt

Gamla sm 29

Nya sm 34

Endast offentliga samlingar?

Om detta var ett förslag som blev underkänt så kan man ju känna en viss förståelse för det. Frälsaren liknar ju mest en balettdansör… (Foto KMK)