Typsida – Gustav II Adolf – kastmynt till Konungens kröning

Myntfakta:

Stockholm     1617         

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet d.y. eller möjligen David Kohl

Gravör typ 1:  okänd

Gravör typ 2-7:  Hans Weiler

Frånsida med lilja inom inhägnad (diameter 33 mm)

ValörViktGuldhaltNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 14 Dukater3,76 gca 97,2% 9unik (Antell)

Frånsida med lilja inom krona (diameter 29 mnm)

ValörViktMetallNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 25 Dukaterca 17,2 gca 97,2%
guld
89unik (KMK)
Typ 316 Mark4,96 g97,9%
guld
109RRRR
Typ 4a1 Riksdaler29,25 g87,5%
silver
9381R
Typ 4b1 Riksdaler
utan år
29,25 g87,5%
silver
9482RRR
Typ 51/2 Riksdaler14,63 g87,5%
silver
9583RRR
Typ 61/4 Riksdaler7,31 g87,5%
silver
96840 kända ex
Typ 71/8 Riksdaler3,66 g87,5%
silver
9785ganska vanlig
Typ 1. Om detta nästan mytiska guldmynt har Bengt Hemmingsson skrivit i NNUM 2017, nr 1 sid 25-27. En förkortad version finns även i Delzannos bok “Sveriges guldmynt” sid 76. (Foto Helsingfors Museum)
Typ 2 och 3. Åtsidan är präglade med samma stamp som Riksdalern utan år (Typ 4b) . Frånsidesstampen, med årtalet på fältet, användes däremot enbart på guldmynten. (Foto Hagander 1)
Detta är den vanligaste stampkombinationen för silvermynten med årtalet under porträttet. (Foto MISAB 16)
Typ 4b. Varianten av 1 Riksdaler som saknar årtal. (Foto MISAB 28)
Som överkurs kan nämnas att det användes åtminstone 1 ytterligare frånsidesstamp. Det är dock bara en variation och ingen variant. (Foto Ahlström 20)