Typsida – Gustav II Adolf – kastmynt till Konungens kröning

Myntfakta:

Stockholm     1617         

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet d.y. eller möjligen David Kohl

Gravör typ 1:  okänd

Gravör typ 2-7:  Hans Weiler

Frånsida med lilja inom inhägnad (diameter 33 mm)

Typ 14 Dukater3,76 gsm–cva 97,2% guldunik (Antell)

Frånsida med lilja inom krona (diameter 29 mnm)

Typ 25 Dukaterca 17,2 gsm 9ca 97,2% guldunik (KMK)
Typ 316 Mark4,96 gsm 997,9% guldRRRR
Typ 4a1 Riksdaler29,25 gsm 8187,5% silverR
Typ 4b1 Riksdaler
utan år
29,25 gsm 8287,5% silverRRR
Typ 51/2 Riksdaler14,63 gsm 8387,5% silverRRR
Typ 61/4 Riksdaler7,31 gsm 8487,5% silver0 kända ex
Typ 71/8 Riksdaler3,66 gsm 8587,5% silverganska vanlig
Typ 1. Om detta nästan mytiska guldmynt har Bengt Hemmingsson skrivit i NNUM 2017, nr 1 sid 25-27. En förkortad version finns även i Delzannos bok “Sveriges guldmynt” sid 76. (Foto Helsingfors Museum)
Typ 2 och 3. Åtsidan är präglade med samma stamp som Riksdalern utan år (Typ 4b) . Frånsidesstampen, med årtalet på fältet, användes däremot enbart på guldmynten. (Foto Hagander 1)
Detta är den vanligaste stampkombinationen för silvermynten med årtalet under porträttet. (Foto MISAB 16)
Typ 4b. Varianten av 1 Riksdaler som saknar årtal. (Foto MISAB 28)
Som överkurs kan nämnas att det användes åtminstone 1 ytterligare frånsidesstamp. Det är dock bara en variation och ingen variant. (Foto Ahlström 20)