Raritetssidan – Gustav II Adolf – 10 Mark klipping 1626

ex 1.

kvalitet 01/0

Schulman, Amsterdam (1934) –> Gunnar Ekströms samling (1934-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 12 (1976) –> Archie Tonkin –>?

(Foto Ahlström 12)

ex 2.

kvalitet 01

Sune Berggrens samling –> Claes-Olof Algårds samling (1972-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Ulf Ottosson som ombud för Louis Collins, USA –> Heritage Rare Coin Gallery (1989-1991) –> SBC 28 (1991) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 3.

kvalitet 1+/01

Bertel Tingströms samling –> Ahlström 3 (1973) –>?–> Hornung 27 (1985) –>?–> Ahlström 36 (1987) –>?

(Foto Ahlström 36)

ex 4.

kvalitet 1+/01

Virgil Brands samling (-1926) –> i brodern Armin Brands ägo –> i dennes dotter Jane Brand Allens ägo –> Sothebys auktion “Brand part 1” i Zürich 1983 –> Ahlström 42 (1990) –>?–> Ahlström 51 (1995) –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 5.

kvalitet 1+/01

Ahlström 26 (1982) –>?–> Ahlström 52 (1995) –>?

(Foto Ahlström 52)

ex 6.

kvalitet 1+/01, “obetydlig kantskada”

Förvärvad till samling Bonde på Ericsberg 27/5 1916 –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> PEA:s samling

(Foto Bonde 3)

ex 7.

“sehr schön – vorzüglich”

Hess onumrerade auktion 5/4 1955 –> Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34 (1967) –> Julius Haganders samling (1967-2012) –> Künker 208, auktion Hagander 3 (2012) –>?

Kul att hitta en tidigare försäljning än den som angavs i Haganders katalog. (Foto Hagander 3)

ex 8.

kvalitet 1+

Lars Emil Bruuns samling –>?–> Ahlström 33 (1986) –>?

(Foto Ahlström 33)

ex 9.

kvalitet 1+

Sven Alrik Ljunggrens samling –> Holmberg 86 (1910) –> Otto Smiths samling (1910-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?–> Ahlström 64 (2001) –>?–> Nordlinds auktion (2006) –> JOB:s samling

(Foto Ahlström 64)

ex 10.

kvalitet 1+, “varit hängd, obetydliga hack, lätt bucklig”

Sven Svenssons samling (ss1872) –> Harry Glück –>?–> Ahlström 63 (2001) –> Carl Åkes samling –> Nils-Unos samling –> G. Matsson –> MISAB 34 (2020) –> Anders Kihlbergs samling (2020-2022) –> MISAB 38 (2022) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 34)

ex 11.

kvalitet 1/1+)(1, “obetydligt böjspår”

Martin Anderssons samling –> Boberg 17 (1930) –> Georg de Lavals samling (1930-1933) –> Schulmans auktion i december 1933 (återrop) –> de Laval igen (1933-1941) –> Manne Jakobssons samling –>?–> MISAB 36 (2021) –>?–> Svensk Mynthandel –>?

(Foto MISAB 36)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1852) –> Sjökrona