Typsida – Gustav II Adolf – stormynt typ 7-12

Krönt konung och vanlig sköldform, utan år

Myntfakta:

Stockholm     utan år     ca 53-56 mm    

Myntmästare:  David Kohl

Gravör:  Hans Weiler

ValörViktMetall
enligt
analys
Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 7128 Markca 40 g87,0%
guld
21 och 3endast off. saml.
Typ 824 Markca 97,17-
118,36 g*
ca 91%
silver
4312endast off. saml.
Typ 920 Mark 80,99-
98,64 g*
ca 91%
silver
4539RRR
Typ 1016 Mark
(4 Riksdaler)
64,76-
78,90 g*
ca 91%
silver
4717RR
Typ 1112 Mark
(3 Riksdaler)
48,59-
59,18 g*
ca 91%
silver
4921RRR
Typ 128 Mark
(2 Riksdaler)
32,39-
39,45 g*
ca 91%
silver
5242RRRR
* Metallanalyser har visat att halterna i dessa mynt inte följer myntordningen och för att kompensera detta har man även andra vikter. De i tabellen angivna vikterna för silvermynten är uppskattningar om inom vilka gränser dessa ska ligga.
Typ 7 i guld. Tidigare trodde man att dessa var präglade i 12 respektive 10 dukaters vikt. Numera är dock bedömningen den att det nog var 128 Mark man hade tänkt sig. (Foto Uppsala UMK)
(Foto Ahlström 55)