Typsida – Gustav II Adolf – stormynt typ 2-6

Okrönt konung

Myntfakta:

Stockholm     1617     ca 51 mm    

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet d.y. eller möjligen David Kohl

Gravör:  Det är inte känt vem som graverade stamparna

ValörViktMetall
enligt
analys
Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 2128 Markca 40-42 g87,0%
guld
12unik på KMK
Typ 364 Markca 20-21 g87,0%
guld
34?endast off. saml.
Typ 440 Mark161,98-197,28 g*90,4%
silver
4237unik på KMK
Typ 520 Mark80,99-98,64 g*90,4%
silver
4438RRRR
Typ 612 Mark 48,59-59,18 g*90,4%
silver
4820RRRR
Typ 78 Mark32,39-39,45 g*90,4%
silver
51RRRR
* Metallanalyser har visat att halterna i dessa mynt inte följer myntordningen och för att kompensera detta har man även andra vikter. De i tabellen angivna vikterna för silvermynten är uppskattningar av vilka gränser dessa ska ligga inom.
Typ 2 och 3 i guld (Foto KMK)
Typ 4 i silver. Angående skrapmärket på åtsidans vänstra fält så finns förklaringen nedan. (Foto MISAB 17)
Typ 6. Alla 5 typerna präglades med samma stampar, men när 20 Mark skulle tillverkas graverade man in valören på åtsidans vänstra fält. Efter det fick man uppenbarligen för sig att även prägla 2 Riksdaler och då blev man ju tvungen att slipa bort den felaktiga valören på de färdiga mynten. (Foto från Schmitz katalog)