Typsida – Gustav II Adolf – stormynt typ 1-5

Okrönt konung

Myntfakta:

Stockholm     1617     ca 51 mm    

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet d.y. eller möjligen David Kohl

Gravör:  Det är inte känt vem som graverade stamparna

Typ 1128 Markca 40-42 gsm 187,0% guldunik på KMK
Typ 264 Markca 20-21 gsm 487,0% guldendast off. saml.
Typ 340 Markca 199 gsm 3782,1% silverunik på KMK
Typ 420 Markca 98,7 gsm 3882,1% silverRRRR
Typ 512 Mark (2 Riksdaler)ca 56 gsm 2082,1% silverRRRR
Typ 1 och 2 i guld (Foto KMK)
Typ 3 i silver. Angående skrapmärket på åtsidans vänstra fält så finns förklaringen nedan. (Foto MISAB 17)
Typ 5. Alla 5 typerna präglades med samma stampar, men när 20 Mark skulle tillverkas graverade man in valören på åtsidans vänstra fält. Efter det fick man uppenbarligen för sig att även prägla 2 Riksdaler och då blev man ju tvungen att slipa bort den felaktiga valören på de färdiga mynten. (Foto från Schmitz katalog)