Typsida – Gustav II Adolf – stormynt typ 18

Guldklipping

Myntfakta:

Stockholm     1626     19×19,5 mm    3,12 g      87% guld

Myntmästare:  David Kohl

Gravör:  osäkert men förmodligen Berthold Krause

Gamla sm 8

Nya sm 7

R

(Foto Hagander 3)